20. Výročie DSF Čajka

Zišli sme sa dňa 18. novembra 2017 v kultúrnom dome v Hornej Súči na príjemnej akcii 20. výročia založenia súboru DFS Čajka.
Potešili nás aj bývalí členovia súboru, ktorí prispeli vlastnými programovými číslami.
Celý slávnostný program obohatil aj hosť DFS Klobučánek zValašských Klobúk nielen cimbalovou muzikou, ale aj typyckými moravskými tancami.