O nás

Detský folklórny súbor Čajka od svojho vzniku v roku 1997 reprezentuje obec Horná Súča pod ktorej patronátom pracuje a bez ktorého podpory by existencia súboru vôbec nebola možná. Poslaním DFS Čajka je zachovávať ľudové tradície v obci Horná Súča. Piesne, tance a zvyky z regiónu s cieľom toto ľudové bohatstvo šíriť na akciách miestneho, regionálneho, prípadne i medzinárodného charakteru do sveta. Snažíme sa,aby ho poznali naše deti a aby bolo zachované aj pre budúce generácie, 

Vzbudzovať v deťoch záujem o ľudové kroje, piesne, tance a zvyky a pestovať lásku k týmto tradíciám je obrovskou výzvou pre všetkých, ktorí sa tejto práci venujú.

Názov DFS Čajka je odvodený od mena jeho zakladateľky Júlie Čajovej, ktorá viedla súbor do roku 2003. Hudobne spolupracovala s pánom Milanom Vrbom. Potom viedli súbor jej odchovankyne - študentky stredných škôl. Od roku 2006 vedie súbor pani Bernarda Nagyová s hudobným doprovodom pána Martina Bariša. Súbor pracuje v dvoch oddeleniach( staršie deti, mladšie deti) a má približne cca 30-40 členov. Nácviky sa uskutočňujú dva krát do týždňa. DFS Čajka sa pravidelne každoročne zúčastňuje aktivít organizovaných obcou Horná Súča (Valentínsky obecný bál, Stavanie mája, Deň matiek, Dožinky, Festival dychových hudieb Okolo Súče, Posedenie pre dôchodcov z príležitosti októbra mesiaca úcty k starším, Adventný koncert).

V spolupráci s rímskokatolíckym farským úradom Horná Súča pravidelne vystupujeme so svojím programom na Jasličkovej pobožnosti. Reprezentujeme obec v blízkom  i vo vzdialenejšom  okolí . Niekoľko krát sme reprezentovali nielen našu obec, ale aj našu vlasť (Česká republika, Poľsko, Rakúsko, Nemecko). Zúčastnili sme sa natáčania programu pre deti Kamera M v Slovenskej televízii a Kapurka.

Spolupracovali sme tiež s mužskou speváckou skupinou Chotár pri natáčaní filmu o zvykoch v Hornej Súči: „Rok na dedine s Chotárom“.

V roku 2010 sme sa stali občianským združením. V tomto roku Sme sa stali členmi miestnej akciovej skupiny Vršatec, ktorá vznikla za účelom podpory a zviditeľnenia nášho regiónu.

V našich programoch môžete vidieť a počuť tance a piesne z okolia Hornej Súče. V  programe máme špeciálne pásma k rôznym príležitostiam ako je Vianočný program, Vynášanie Moreny, Jurské spevy, Stavanie mája. Tiež môžme predviesť scénicky spracované tradičné hry detí a párové tance.