Repertoár

Program súboru je zložení zo spevov sólových i skupinových, párových tancov, detských hier, zvykoslovných pásiem z okolia Súče a Trenčína.
Rok vznikuProgramové číslaDĺžka trvania
2017 Boli sme na jarmoku - hry, spev, tanec detí , ktoré bili s rodičmi na jarmoku v Trenčíne predávať domáce produkty a výrobky. Tieto vychvaľujú a predvádzajú spevom a tancom.6 min.
2016 V tanci - párový tanec - ukľakovaná ,čardáš3,30 min.
2015 Polky - párový tanec - krútená, šimipolka3,30 min.
2014 Najprf sme sa pobili, potom sme sa zahrali - hry detí Na chupatého psa, riekanky Eva - béva, mariša - bariša...hra Na spoveď, tance polka hrozená, čardáš6 min.

Na súčanskej zábave - párové tance - mazurka, polka2,30 min.
2013 Verbunk - párový tanec - verbunk, lašunk, čardáš - vyprevádzanie regrútov na vojnu6 min.

Slnce, slnce, pot na naše líčko - riekanky malých detí- vyvolávanie slnka3 min.

Za humnami - hry, hádanky o pracovných nástrojoch, tanečné hry menších detí - Išiel starí, Seje Peter proso, Na záhumní, Kosí zajac otavu...6 min.

Šijeme mechi, mešice... - dievčenský chorovod5 min.
2012 Jarná brána - spevácko tanečné pásmo dievčat pri obchôdzke nosenia letečka na Vlčom Vrchu3,30 min.

Koníčky - hry malých chlapcov a dievčat4 min.

Na lúke - hry malých detí - riekanka Pánboškova kravička... Hry Kolo,kolo mlinské...Kvočki a kurjatka...Na jastraba4 min.
2011 Čardáš hraj! - párový tanec - lašung, čardáš3,30 min.

Jako sme húski pásli - hry, tančeky malých detí - zábavky pripasení husí6 min.
2010 Ako sa deti na fašiangy hrali - zvykoslovné pásmo - spevy, tance pri fašiangovej obchôdzke20 min.

Na koklesa - hry chlapcov - vyčítanky, preťahovačky, hry Na štiepanie bučkov, koklesa, Preskakovanie potôčika...5 min.
2009 Ten náš čas vjanoční - zvykoslovné pásmo vianočných zvykov- chodenia betlehemcov, zdobenie stromčeka, spievanie pod oknami, kľananie sa Ježiškovi, vinšovanie na deň SV.Štefana20-30 min.
2008 Jako sme sa naučili tancuvať - párové tance - sotiš, hrozená polka, tanečná hra Povedz mi má milá...3,30 min

Na priedomí - hry detí - chorovod dievčat, riekanky, prekáračky, vyčítanky, tančeky- Vrana letí... Chalani- barani...Pallo z višňe...Tancuval tenkí s tenkú...vozenie tragačov, Na motovillo8 min.

Veselo pri muzige - párové tance polky- špacírpolka, krížová, kadlecká3 min.

Stavjame mi máje... - hudobno- spevno- tanečné pásmo pri stavaní mája15-20 min.
2007 Sotiš - párový tanec zo Súče3 min.
2006 Neseme Morenu - zvykoslovné pásmo vynášania Kiselice Moreni8 min


Rok vznikuSpevácke číslaDĺžka trvania
2016 Roste f poli rokita - balada- spev chlapčenská skupina3,50 min
2014 Svadobné piesne - spev s heligónkou3,30 min.

Regrútske - spev s heligónkou -Ondrej Panák3,40 min.

Piesne od Trenčína - dievocké - spev Danka Birasová3 min.

Súčanské dievocké - spev Zuzana Juricová3,30 min.
2012 Hore vŕški... - spev s heligónkou Ondrej Panák3,30 min.

Od Moravi déšt ide... - spev Danka Birasová, Zuzka Juricová3 min.

To súčanské pole... - piesne pri práci - spevácka skupina dievčat4 min.
2010 Zaspalo diefča... - piesne s pastierskou tematikou - spev Danka Birasová3,40 min.

Nechod k nám šuhajko... - dievocké dvojhlasné piesne - spevácka skupina dievčat3 min.
2008 Ket som bol maličkí... -chlapčenské - spevácka skupina chlapcov2,30 min.

Zaspal Janko za humni... - dievocké - spevácka skupina dievčat3,30 min.

Svadobné - dievocké piesne u nevesty pred sobášom - skupina dievčat4 min.
2007 Čie sú to kone... Čia je to rolička... - mládenecké2,30 min.

Poslali ma mamka... - dievocké3,30 min.

Ej Ďuru, Ďuríčko... - jurské spevy pri pálení Ďura- spevácka skupina dievčat4 min.